Opláštenie

Aj opláštenie patrí mnohokrát k výškovým prácam, preto ho nájdete v našej ponuke služieb. Vieme opláštiť budovy, stavby aj haly. Máme skúsenosti s oplášťovaním priemyselných hál z PUR, PIR panelov ako aj opláštenia z trapézového plechu naradím značky Milkwaukee.