Pílenie stromov

Pílenie stromov je často adrenalínové, a preto ho realizujeme. Sme kvalifikovaní aj na túto činnosť. Rizikové pílenie stromov znamená, že nie je možné vyrúbať celý strom naraz. Preto je potrebné, aby sme prišli MY   A postupne zrezávali strom od koruny aj po samotný peň. Neriskujte, nechajte to na odborníkov s profesionálnou technikou Stihl a Huaqvarna.