Pílenie stromov

Nebezpečný orech, Lučenec

Lučenec - stav pred orezom
Lučenec - stav pred orezom
Lučenec - stav pred orezom
Lučenec - strom
Lučenec - radosť z práce
Lučenec - stav pred orezom
Lučenec - rezanie konárov
Lučenec - rezanie konárov
Lučenec - práca vo výške
Lučenec - vyrezaný strom
Lučenec - radosť z práce
Lučenec - rezanie konárov
Lučenec - vyrezaný strom
Lučenec - vyrezaný strom
Lučenec - vyrezaný strom

Pílenie stromov je často adrenalínové, a preto ho realizujeme. Sme kvalifikovaní aj na túto činnosť. Rizikové pílenie stromov znamená, že nie je možné vyrúbať celý strom naraz. Preto je potrebné, aby sme prišli MY   A postupne zrezávali strom od koruny aj po samotný peň. Neriskujte, nechajte to na odborníkov s profesionálnou technikou Stihl a Huaqvarna.