Pílenie stromov

Orech, Uzovské Pekľany, okr. Sabinov

Uzovské Pekľany - práca vo výške
Uzovské Pekľany - práca vo výške
Uzovské Pekľany - rezanie
Uzovské Pekľany - práca vo výške
Uzovské Pekľany - orez konárov
Uzovské Pekľany - orez konárov
Uzovské Pekľany - práca vo výške
Uzovské Pekľany - práca vo výške
Uzovské Pekľany - práca vo výške
Uzovské Pekľany - práca vo výške
Uzovské Pekľany - pohľad z dola
Uzovské Pekľany - príprava
Uzovské Pekľany - príprava
Uzovské Pekľany - príprava
Uzovské Pekľany - príprava
Uzovské Pekľany - karabínky
Uzovské Pekľany
Uzovské Pekľany - pohľad z hora
Uzovské Pekľany - lezenie na strom
Uzovské Pekľany - lezenie na strom
Uzovské Pekľany - pohľad z hora
Uzovské Pekľany - pohľad z hora
Uzovské Pekľany - pohľad z hora
Uzovské Pekľany - pohľad z hora
Uzovské Pekľany - náradie
Uzovské Pekľany - náradie
Uzovské Pekľany - vyrezaný strom
Uzovské Pekľany
Uzovské Pekľany
Uzovské Pekľany - na konári
Uzovské Pekľany - na konári
Uzovské Pekľany - na konári
Uzovské Pekľany - na konári
Uzovské Pekľany - na konári
Uzovské Pekľany - práca vo výške
Uzovské Pekľany - práca vo výške
Uzovské Pekľany
Uzovské Pekľany - práca vo výške
Uzovské Pekľany - práca vo výške
Uzovské Pekľany
Uzovské Pekľany - hore
Uzovské Pekľany - práca vo výške
Uzovské Pekľany
Uzovské Pekľany - práca vo výške
Uzovské Pekľany - práca vo výške
Uzovské Pekľany - orez konárov
Uzovské Pekľany
Uzovské Pekľany
Uzovské Pekľany - práca vo výške
Uzovské Pekľany - práca vo výške
Uzovské Pekľany
Uzovské Pekľany
Uzovské Pekľany
Uzovské Pekľany
Uzovské Pekľany
Uzovské Pekľany
Uzovské Pekľany
Uzovské Pekľany - práca vo výške
Uzovské Pekľany
Uzovské Pekľany - práca vo výške
Uzovské Pekľany
Uzovské Pekľany
Uzovské Pekľany
Uzovské Pekľany - práca vo výške
Uzovské Pekľany - práca vo výške
Uzovské Pekľany - orez konárov
Uzovské Pekľany - orez konárov
Uzovské Pekľany - orez konárov
Uzovské Pekľany - práca vo výške
Uzovské Pekľany - práca vo výške
Uzovské Pekľany - orez konárov
Uzovské Pekľany - orez konárov
Uzovské Pekľany
Uzovské Pekľany - práca vo výške
Uzovské Pekľany

Pílenie stromov je často adrenalínové, a preto ho realizujeme. Sme kvalifikovaní aj na túto činnosť. Rizikové pílenie stromov znamená, že nie je možné vyrúbať celý strom naraz. Preto je potrebné, aby sme prišli MY   A postupne zrezávali strom od koruny aj po samotný peň. Neriskujte, nechajte to na odborníkov s profesionálnou technikou Stihl a Huaqvarna.